Som børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen er Monberg & Thorsen A/S forpligtet til hurtigst muligt at offentliggøre tilstrækkelige oplysninger om beslutninger og andre forhold og omstændigheder, der må antages mærkbart at få indflydelse på kursdannelse for Monberg & Thorsen A/S aktier, og herunder sikre at alle får lige adgang til disse informatiner.

Monberg & Thorsen A/S informationspolitik er at have et højt og ensartet informationsniveau, hvilket skal sikre, at alle stakeholders modtager al kursrelevant information om Monberg & Thorsen og MT Højgaard-koncernen på en hurtig og effektiv måde.

Informationen sker hovedsageligt gennem offentliggørelse af Selskabsmeddelelser. Det er i denne sammenhæng besluttet, at ved indgåelse af nye kontrakter i MT Højgaard-koncernen, er ét af kriterierne for, om der skal ske offentliggørelse, at der er tale om en kontraktsum større end 350 mio. DKK. Det vil i selskabsmeddelelsen endvidere blive oplyst, hvorvidt den pågældende beslutning giver anledning til at ændre tidligere offentliggjorte forventninger til den økonomiske udvikling eller ej.

Selskabsmeddelelser, års- og delårsrapporter er tilgængelige på Monberg & Thorsens hjemmeside umiddelbart efter offentliggørelse. Ved at tilmelde sig e-mail service, er det muligt at få disse nyheder tilsendt som mail.

Der afholdes møder med analytikere og investorer som regel sammen med ledelsen i MT Højgaard A/S, som er koncernens væsentligste aktivitet.

I en periode på 3 uger før planlagte års- og delsårsrapporter, vil Monberg & Thorsen:

  • ikke kommmentere analytikerrapporter
  • ikke diskutere finansielle forhold med investorer og analytikere
  • ikke deltage i møder med investorer og finansanalytikere.

Monberg & Thorsen A/S opfordrer alle aktionærer til at lade deres aktier notere på navn i selskabets aktiebog. Indkaldelse til generalforsamling tilsendes alle navnenoterede aktionærer elektronisk. Års- og delårsrapporter sendes elektronisk til dem, der har fremsat anmodning herom.

For yderligere information kontakt:

Monberg & Thorsen A/S
Ringager 4C, 2. th
2605 Brøndby
E-mail: monthor@monthor.dk
Hjemmeside: www.monthor.dk