Denne side indeholder en opsummering af begivenheder i Monberg & Thorsen opdelt i 10 års intervaller.

2011-2020 I 2011 sælges samtlige aktier i Dyrup A/S til amerikanske PPG med endelig overtagelse 5. januar 2012.
2000-2010 August 2006 afhændes aktierne i Denerco Oil A/S.

I 2005 forøges ejerandelen i Denerco Oil A/S fra 12,5 % til 21,6 %.

I 2003 er aktiekapitalen nedsat med nominelt 4,0 mio. kr., hvorefter aktiekapitalenudgør 71,7 mio. kr.

Navneændring, etablering af MT Højgaard A/S og kapitalnedsættelser

På den ordinære generalforsamling den 21. maj 2002 blev det vedtaget at ændre selskabets navn fra Monberg & Thorsen Holding A/S til Monberg & Thorsen A/S.

MT Højgaards milepæle

I 2001 blev entreprenøraktiviteterne i Monberg & Thorsen A/S og Højgaard & Schultz a/s sammenlagt under navnet MT Højgaard a/s.

I 2001 blev der foretaget tilbagekøb af egne aktier i markedet med efterfølgende kapitalnedsættelser på i alt 14,4 mio. kr. nominelt.

Investeringen i DENERCO OIL A/S blev pr. 1. juli 2001 forøget fra 6,25% til 12,5%.

I 2000 foretog Monberg & Thorsen Holding et rettet tilbagekøb af egne aktier med efterfølgende kapitalnedsættelse på i alt 22,2 mio. kr. nominelt.

Monberg & Thorsen Holdings aktionærer afviste i maj 2000 et uinviteret købstilbud, idet tilbudet ikke vurderedes at afspejle de reelle værdier i Monberg & Thorsen Holding A/S.

1990-2000 Frasalg af virksomheder samt opkøb i Dyrup
Monberg & Thorsen Holding afhændede i 2000 sine kapitalinteresser i Tamro Oyj ved salg af samtlige aktier i Meco Holding A/S og S&L Invest A/S.

I 1998 afhændede Monberg & Thorsen Holding sin aktiepost på 54,5% i Codan Gummi A/S. Nomeco A/S blev sammenlagt med Tamro Oyj. Monberg & Thorsen Holding besad herefter 65,2% af Meco Holding A/S, der besad en aktiepost på 28,1% i Tamro Oyj.

I 1996 blev S. Dyrup & Co. A/S igen helejet af Monberg & Thorsen Holding. Entreprenøraktiviteterne i Monberg & Thorsen Holding foretog større og mindre virksomhedsopkøb, hvor overtagelsen af entreprenørfirmaet Larsen & Nielsen ultimo året var den største.

I 1993 udvidede S. Dyrup & Co. A/S sin ejerandel i det portugisiske selskab Tintas Dyrup fra 49% til 100% og købte det franske selskab Veraline.

I 1992 fusionerede Nomeco A/S med Bang & Tegner A/S med Nomeco som fortsættende selskab.

I 1991 blev Benzon Pharma solgt fra. Mecobenzon fusionerede med Nordisk Droge & Kemikalie A/S og skiftede navn til Nomeco A/S. S. Dyrup & Co. købte Xylochimie i Frankrig og aktiviteterne i GORI all-wood international as.

1980-1990 Etablering af Monberg & Thorsen Holding og fusion med A/S Alfred Benzon
Monberg & Thorsen Holding og A/S Alfred Benzon fusionerede i 1990 med det resultat, at koncernen herefter bestod af et moderselskab med datterselskaberne: Benzon Brands, Benzon Pharma, Codan Gummi, S. Dyrup & Co., Mecobenzon og Monberg & Thorsen. Samme år blev Benzon Brands solgt fra.

Ligeledes i 1990 købte Monberg & Thorsen Danaliths entreprenøraktiviteter, der videreførtes som to selvstændige divisioner i Monberg & Thorsen.

Det børsnoterede Monberg & Thorsen tog i 1988 navneforandring til Monberg & Thorsen Holding og entreprenøraktiviteterne udskiltes i et nystiftet selskab med navnet Monberg & Thorsen A/S.

I 1986 erhvervedes de sidste 50% af aktierne i A/S Alfred Benzon.

Interessentskabet Greenland Contractors (GC) stiftedes i 1985 af interessenterne i DAC og Grønlands Hjemmestyre med Monberg & Thorsen som administrerende firma, og siden 1986 har GC videreført DAC’s betydelige serviceopgaver i Grønland.

Selskabet MT Oil A/S etableredes i 1985. MT Oil deltager i interessentskabet Danish Petroleum Enterprise (DPE), som via en 12½% ejerandel i upstream olieselskabet Dansk Energi Consortium (DENERCO) deltager i olieefterforskningen i den danske del af Nordsøen.

1970-1980
Notering på Københavns Fondsbørs
Efter at have været i stifterfamiliernes eje siden 1919 blev Monberg & Thorsen i 1980 optaget til notering på Købehavns Fondsbørs.Efter at Monberg & Thorsen havde været minoritetsaktionær i Codan Gummi A/S i en årrække, erhvervedes i 1975 to større aktieposter. Monberg & Thorsen ejede herefter 52% af de stemmeberettigede aktier, og selskabet indgik i Monberg & Thorsen koncernen.
1960-1970 Engagement i A/S Alfred Benzon
Monberg & Thorsen erhvervede i 1965 en andel i A/S Alfred Benzon. I løbet af de næste 4 år blev besiddelsen øget til 50%.
1950-1960 Etablering på Grønland
Interessentskabet Danish Arctic Contractors (DAC) stiftedes i 1952 af 6 danske entreprenørfirmaer med Monberg & Thorsen som administrerende firma. DAC har siden udført meget betydelige bygge-, anlægs- og servicearbejder i Grønland.
1940-1950 Nedtoning og genopbygning
2. verdenskrig satte en stopper for mange af Monberg & Thorsens aktiviteter. Det var svært at skaffe beskæftigelse, og manglen på råvarer og reservedele gjorde det ikke nemmere at fuldføre allerede indgåede kontrakter.

Efter krigen var Monberg & Thorsen med i det almindelige genopbygningsarbejde og kunne også fuldføre de projekter, der var påbegyndt inden krigen.

1930-1940 Internationalisering
Monberg & Thorsen omdannes i 1937 fra at være et personligt ejet selskab til et aktieselskab med en aktiekapital på 1,5 mio. kr. Monberg & Thorsen fik overdraget bygningen af kornsiloer i Iran. Dette blev begyndelsen til Monberg & Thorsens aktivitet uden for Skandinavien. Monberg & Thorsen opførte i årene 1928-35 Lillebæltsbroen.
1919-1930 Skabelsen af Monberg & Thorsen og S. Dyrup & Co.

Axel Monberg
1893-1971Ejnar Thorsen
1890-1965
Entreprenørfirmaet Monberg & Thorsen stiftedes i 1919 af ingeniørerne Axel Monberg og Ejnar Thorsen som en personlig ejet virksomhed.

Farve- og lakfabrikken S. Dyrup & Co. A/S stiftedes i 1928 af ingeniørerne Sigurd Dyrup, Axel Monberg og Ejnar Thorsen. Dette blev begyndelsen til Monberg & Thorsens engagement i industrivirksomheder.