Informationerne på denne hjemmeside stilles til rådighed uden nogen form for garanti. Informationer gengivet på denne hjemmeside er kun tænkt som generel information.

Informationerne på hjemmesiden er forsøgt gengivet så præcist og opdateret som muligt, men Monberg & Thorsen giver ingen garantier for nøjagtighed, rækkefølge, opdateringsfrekvens eller fuldstændighed af hjemmesidens indhold.

Monberg & Thorsen fralægger sig ethvert ansvar for og forbindelse til hjemmesider, der er forbundet med eller forbindes til Monberg & Thorsens hjemmeside.

Enhver kommentar/oplysning sendt til Monberg & Thorsen om denne hjemmeside bliver Monberg & Thorsens ejendom og kan benyttes uden begrænsninger. Modtagne kommentarer vil ikke blive behandlet fortroligt.

Hverken Monberg & Thorsen eller dens koncernselskaber eller tilknyttede selskaber er ansvarlige for direkte, tilfældige, betydelige, indirekte eller forbundne skader opstået ved adgang til eller brug af indhold fra denne hjemmeside inklusiv vira, uanset nøjagtigheden eller fuldstændigheden af et sådant indhold.

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med nærværende klausul og som ikke kan løses i mindelighed skal afgøres efter dansk ret.