Aktiekurs

Aktiekursen kan følges her på siden Aktien og på nasdaqomxnordic.com.

Aktiekapital

Aktiekapitalen pr. 31. december 2018 på nominelt 71,7 mio. DKK består af:

Aktieklasse
Stk.
Nominel stk.
størrelse
Nominel
Stemmer pr.
aktie
Stemmer
Noteret
A
768.000
20
15.360.000
10
7.680.000
Nej
B
2.817.000
20
56.340.000
1
2.817.000
Ja
Samlet
3.585.000
71.700.000
10.497.000

Bemyndigelse og egne aktier

Selskabets beholdning af egne aktier udgør 2.948 stk. Der er i 2018 ikke handlet egne aktier.

Bestyrelsen har bemyndigelse til – indtil den ordinære generalforsamling i 2020 – at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige med mere end 10 % fra den til enhver tid gældende børskurs.

Handels- og aktiekoder

Nasdaq OMX København: Fondskode/ISIN DK0010224310
Kortnavn MT B
Handelspoststørrelse 25
Bloomberg: MTB DC
Reuters: MTb.CO
LEI 529900NA1V21KR5S7498

Analytiker der følger Monberg & Thorsen (MT Højgaard)

Danske Markets Equities

Holmens Kanal 2-12
1092 København K
Telefon 3344 0000
Direkte 4512 0000
www.danskebank.dk

Udbytte

Udbytte af aktier, der er registreret i VP SECURITIES A/S, udbetales automatisk 3 bankdage efter generalforsamlingen.

Aktionærer

Selskabet har pr. 31.december 2018 ca. 1.600 noterede aktionærer.

Ingen dattervirksomheder besidder aktier i Monberg & Thorsen.

Aktionærer efter Selskabslovens § 55 er følgende:

Ejnar og Meta Thorsens Fond, København
Chr. Augustinus Fabrikker A/S, København
LD, København